Spiral Fitting

بازرگانی اسپیرال فیتینگ

تامین کننده تجهیزات و تاسیسات پروژه های صنعتی، صنایع نفت، گاز، بخار، آب، صنایع دفاعی، کشتیرانی، نيروگاهي و پتروشيمي، کارخانجات، موتورخانه، آبرسانی، ساختمان و ابنیه، قطعات ابزار دقیق

 فلنج رینگی RTJ/بازرگانی اسپیرال فیتینگ

فلنج رینگی RTJ/بازرگانی اسپیرال فیتینگ

بازرگانی اسپیرال فیتینگ فروش فلنج نوع اتصال رینگی - (Ring Type Joint Flange-(RTJ فلنج های RTJ در فشار های بالا (کلاس 600 و بالاتر) و/ یا در دما های بیش ازC427° (800°F استفاده میگردند. در واقع سطح آب بندی این نوع فلنج دارای یک شیار زاویه دار است که با گسکت های رینگی (عمدتا از جنس استینلس استیل) آب بندی میگردد. هنگامی که نیروی حاصل از فشار پیچ ها، رینگ فولادی را درداخل شیارهای موجود در بین دو فلنج فشرده و پرس مینماید موجب آب بندی فلز روی فلز دربین دو فلنج میگردد. یک فلنج RTJ ممکن است که یک شیار ماشین کاری شده بر روی یک "سطح برجسته آب بندی" داشته باشد. این "سطح برجسته آب بندی" بعنوان قسمتی از اجزای موثر آب بندی به حساب نمی آید. برای فلنج های RTJ که بوسیله "رینگ گسکت" های فولادی آب بندی میشوند، ممکن است درهنگام جفت ومحکم نمودن دو فلنج به یکدیگر "سطوح برجسته آب بندی" فلنج ها با هم تماس پیدا کنند که در این صورت رینگ های درحال پرس شدن دیگر نیروی حاصل از فشار پیچها را قبول نکرده و فشار بیشتر نیز سودی ندارد زیرا به تمامی این فشار ها به سطوح آب بندی منتقل میشود نه به رینگ های آب بندی.